Mając na uwadze Zarządzenie Rektora US nr 121/2019 z 9 września 2019 r. dotyczące określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020, w terminie od 17 do 21 lutego 2020 obiekt Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego będzie otwarty w godzinach od 7.15 do 15.30. Wszystkich chcących skorzystać z biblioteki, czytelni lub z posługi dziekanatu, zapraszamy w czasie wyżej określonym.

Szczecin, dn. 11.02.2020.

 

 ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

 /dziekan WT US/