Stopień naukowy:
magister
Stanowisko: asystent
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

rtkuły
– Patologia w edukacji. Między ekskluzją a inkluzją w procesie dydaktycznym, [w:] Edukacja na rozdrożu, Opole 2016.
– Edukacyjny potencjał religii w rozwoju i wychowaniu. Ku skutecznej edukacji religijnej…, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Wrocław 2017.
– Z wyrazami szacunku, czyli o komunikacji, która buduje a nie rujnuje, [w:] Studia Paradyskie 2017, tom 27.
– Edukacyjne implikacje teorii inteligencji wielorakich w nauczaniu religijnym, [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2017, tom 26.

Prace nieprzeznaczone do druku, w tym zastrzeżone opracowania niepublikowane
– 2012 autorski program nauczania z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz notowania nieliniowego dla dzieci
– 2012 autorski program nauczania z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz notowania nieliniowego dla młodzieży i dorosłych
– 2012 autorski podręcznik z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz notowania nieliniowego
– 2013 autorski program z zakresu nauki czytania dzieci przedszkolnych od 3 do 6 roku życia z wykorzystaniem elementów czytania globalnego oraz sylabowego oraz zadaniami stymulującymi rozwój poszczególnych typów inteligencji wielorakiej

Organizacja
– III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Bóg-człowiek- świat: szanse i wyzwania poznawcze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, kwiecień 2016
– IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Bóg-człowiek- świat: szanse i wyzwania poznawcze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, marzec 2017

Współorganizacja
– VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość
i szacunek,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Pedagogiki i Katechetyki, marzec 2017

Wystąpienia
– 2015  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”; Uniwersytet Wrocławski; referat: Edukacyjny potencjał religii
w rozwoju i wychowaniu. Ku skutecznej edukacji religijnej…”
– 2016 Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; referat: Patologia edukacji. Między ekskluzją a inkluzją w procesie dydaktycznym”
– 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys człowieczeństwa? Humanistyka
i nauki społeczne wobec śmierci człowieka; Akademia Ignatianum, Kraków; referat: Pokolenie Google. Między cyfrową błyskotliwością a intelektualną apatią.
– 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek; Uniwersytet Szczeciński, referat: Z wyrazami szacunku – czyli o komunikacji, która buduje a nie rujnuje
– 2017 III Konferencja Młodych Naukowców: Bóg – człowiek – świat: szanse i wyzwania poznawcze; Uniwersytet Szczeciński; referat: Edukacja aksjologiczna a edukacja religijna
– 2017 Międzynarodowa Konferencja Biblijna: Biblia „uwikłana” w przemoc; Rosow oraz Uniwersytet Szczeciński; referat: Gen 34 in the light of modern international legislation
– 2017  II Coferenza Internazionale Multidisciplinare Religio: ArteCulturaFormazioneMediaLettere
TeologiaSocieta Ortodossia ed eterodossia; Uniwersytet w Foggi; referat: Youth`s values and their susceptibility to the actions of cult groups
– 2018 IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Bóg-człowiek-świat: szanse i wyzwania poznawcze; referat: Neurony na katechezie, czyli o tym, jak uczyć, żeby nauczyć

Wygłoszone wykłady oraz inne formy działalności
– 2017  rada szkoleniowa pn.: Inteligencja wieloraka i jej implikacje w edukacji przedszkolnej; Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia „Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wielkopolskim
– 2016 pisemne tłumaczenie Oratorium prześladowanych za wiarę „Z powodu mojego imienia” Łk 21, 17 (libretto: Z. Książek, muzyka: P. Rubik)
– 2015  wykład pn.” Wychowanie przez czytanie” wygłoszony na zaproszenie organizatorów projektu Świadoma Mama
2015  szkolenie z zakresu redagowania CV oraz listu motywacyjnego dla długotrwale bezrobotnych poprowadzone w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie
– 2014 warsztat pn. „Wychowanie przez czytanie” poprowadzony w odpowiedzi na zaproszenie stowarzyszenia Mamuśki w Gorzowie
– 2014 pierwsza edycja szkolenia z zakresu redagowania CV oraz listu motywacyjnego dla długotrwale bezrobotnych poprowadzone w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie
– 2014 warsztat pn. „Masz inteligentne dziecko. Słów kilka o inteligencji wielorakiej” poprowadzony w odpowiedzi na zaproszenie stowarzyszenia Mamuśki w Gorzowie
– 2013 seria 3 wykładów „Wychowanie przez czytanie” poprowadzona w Przedszkolu w Gralewie

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: dominika.munko@usz.edu.pl
Konsultacje: od 07.11.18.-środy 10.15-11.45, 08.11.,22.11.,06.12.,17.01.,
8.45-10.15